Mỹ cảnh cáo “phản ứng mạnh mẽ” nếu Bắc Hàn thử nguyên tử

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.