Muốn xuất khẩu tàu đổ bộ “trên giấy”: Nga không tự lượng sức

Dù dự án vẫn còn đang trên giấy, nhưng người Nga tham vọng muốn xuất khẩu thiết kế tàu đổ bộ lớp Priboy "cạnh tranh" với lớp Mistral của Pháp.

Muốn xuất khẩu tàu đổ bộ “trên giấy”: Nga không tự lượng sức

Shares

Shares

26 queries in 1.985 seconds.