Mục kích đặc nhiệm Chechnya đổ bộ lên Bắc Cực

Truyền thông Nga lần đầu công bố loạt ảnh đơn vị đặc nhiệm Chechnya đổ bộ lên Bắc Cực.

Mục kích đặc nhiệm Chechnya đổ bộ lên Bắc Cực

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.