Một sinh viên gốc Việt đã góp phần phát minh ra một hệ thống làm nguôị máy điện toán

Một sinh viên gốc Việt đã góp phần phát minh ra một hệ thống làm nguôị máy điện toán

Shares

Graduate students Cuong Nguyen and Xiaolin Wang work with Dr. James E. Smith Jr. on a technology that keeps computer chips cooler.

Một sinh viên bậc hậu cử nhân gốc Việt đã góp phần phát minh ra một hệ thống làm nguôị máy điện toán.

Hệ thống làm nguội dàn vi xử lý của máy điện toán được cấp bằng sáng chế, trong nhóm nghiên cứu của đaị học University of Alabama tại Huntsville (UAH) có thể tiết kiệm cho người tiêu thụ Hoa Kỳ hơn 6.3 tỷ đôla/năm về chi phí năng lượng liên hệ tới quạt làm nguội máy điện toán.

Sinh viên Cuong Nguyen đang thực hiện luận án cho văn bằng Cao học thiết kế hóa học (chemical engineering) trong nhóm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Tiến sĩ James E. Smith Jr..

Hệ thông làm nguội này được giải thưởng 10,000 đôla từ quỹ UAH Charger Innovation Funds 2014, sử dụng lực cong để chuyển chât1 lỏng Flourinert FC-72 của công ty 3M xuyên qua các ngõ trong bộ vi xử lý và đưa vào một chậu dùng làm như dàn radiator bên ngoài.

Riêng về kỹ thuật mới này có thể giúp các công ty điện toán tiết kiệm 540 triệu đôla/năm trong chi phí vật liệu sáng chế bằng cách loaị bỏ máy quạt và các dây điện liên hệ.

Tính chung dân Mỹ sẽ tiết kiệm hơn 6.3 tỷ đola/năm về chi phí năng lượng.

Theo Viet Bao

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.