Mọi người đã ngạc nhiên khi ông ấy kéo nguyên con rắn hổ ngựa lên

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.756 seconds.