“Mỏi mồm” đọc tên chiến đấu cơ Nhật Bản trong CTTG 2 (1)

Trong chiến tranh thế giới thứ 2, những chiến đấu cơ Nhật Bản đã khiến cho quân đồng minh, đặc biệt là siêu cường Mỹ phải khốn đốn suốt mấy năm đầu.

“Mỏi mồm” đọc tên chiến đấu cơ Nhật Bản trong CTTG 2 (1)

Shares

Shares

55 queries in 3.785 seconds.