“Mỏi mồm” đọc tên chiến đấu cơ Nhật Bản trong CTTG 2 (1)

Trong chiến tranh thế giới thứ 2, những chiến đấu cơ Nhật Bản đã khiến cho quân đồng minh, đặc biệt là siêu cường Mỹ phải khốn đốn suốt mấy năm đầu.

“Mỏi mồm” đọc tên chiến đấu cơ Nhật Bản trong CTTG 2 (1)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.443 seconds.