Mình đã không dám ăn cá kể từ đây…….nhìn ớn ăn quá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.901 seconds.