Mình chỉ còn biết há hốc mồm khi xem clip này. Sáng tạo thiệt í chứ ^^!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.