Mày bảo con DJ đánh cho tao bài ” Nên Nóc Nhà ” không là tao không trả tiền đâu =)))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.