Mấy bác sắm e này đi làm đỡ kẹt xe nhé, ở nha trang nè

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.