Màn troll có tổ chức nhất từ trước đến nay, cứ như siêu nhân tái thế

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.886 seconds.