Luật sư của Minh Béo: “Tại sao anh ấy muốn quay về một đất nước bị đàn áp như VN?

Shares

Theo BolsaTV

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.