Luật nghiêm cấm phát tán báo chí trong thời đại Internet – Sự kiện và bình luận

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.