Lớp trưởng là chủ tịch nên hay không? Diễn đàn chúng ta 27.07.2015

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.