Lái xe siêu đẳng, cút ra để anh thể hiện sự ngu người

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.