Kinh ngạc với màn ảo thuật đi bộ, ngồi trên hồ Tây.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.