Không có Ben Afleck, Jennifer Garner vẫn cuốn hút trên thảm đỏ

Không có Ben Afleck, Jennifer Garner vẫn cuốn hút trên thảm đỏ

Shares

JenniferGarner2.jpg
JenniferGarner3.jpg
JenniferGarner4.jpg
JenniferGarner5.jpg
JenniferGarner6.jpg
JenniferGarner7.jpg
JenniferGarner8.jpg
JenniferGarner9.jpg
JenniferGarner10.jpg
JenniferGarner11.jpg
JenniferGarner12.jpg
JenniferGarner13.jpg
JenniferGarner14.jpg
JenniferGarner15.jpg
JenniferGarner16.jpg
JenniferGarner17.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.