Khối cử tri thiểu số ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử sớm ở Ohio

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

56 queries in 0.462 seconds.