Khiếp hãi cỗ xe tăng lắp pháo 150mm của Đức

Nặng tới 100 tấn và được trang bị pháo chính tới 150mm, xe tăng hạng nặng E-100 là niềm hi vọng cuối cùng của phát xít Đức trong CTTG 2.

Khiếp hãi cỗ xe tăng lắp pháo 150mm của Đức

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.299 seconds.