Khi dân chơi hút thuốc, nhìn qua cũng biết là nhà anh ấy có điều kiện rồi .

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.