Khi các dân chơi tổ chức sinh nhật! Giản dị mộc mạc ghê :3 .

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.