Khả năng của con người là không tưởng – kinh hãi trước màn leo trèo của 2 thanh niên

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.