Kết Quả Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

Kết Quả Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

Cuộc bầu cử CĐNVQGNC đã xảy ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2015, với hơn 40 Thiện Nguyện Viên giữ thùng phiếu và kiểm phiếu trong hai ngày 14 và 15 tháng 4.

Dưới đây là kết quả bầu cử:

– Số phiếu bầu : 12.723 – Số phiếu bất hợp lệ : – 124 – Số phiếu được kiểm : 12.599 – Ban Đại Diện: 1) Liên Danh Đàn Kết &Phát Triển: Thụ Ủy Bùi Thế Phát, đạt được 11.438 phiếu (90,78%) 2) Liên Danh Vì Dân: Thụ Ủy Nguyễn Tấn Duy, đạt được 1.161 phiếu (9,21%) – Ban Giám Sát: 1) Đinh Quang Truật: 7.500 phiếu (59,50%) 2) Lê Nguyễn Thiện Truyền: 5.530 phiếu (43,89%) 3) Trần Thị Tịnh (Thanh Vân): 4.518 phiếu (35,85%) 4) Đào Văn Hòa: 3.637 phiếu (28,86%) 5) Phạm Ngọc Khôi: 3.982 phiếu (31,60%) 6) Phan Đa Văn: 3.562 phiếu (28,27%) 7) Bùi Thị Kim Anh: 8.351 phiếu (66,28%)

Một buổi trình diện Ban Đại Diện và Ban Giám Sát sẽ được tổ chức ngày 2 tháng 5, 2015 sắp tới.

Nguồn: Theo Báo Viễn Đông

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.726 seconds.