Kế hoạch thăm Hiroshima của Tổng thống Mỹ gây tranh cãi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 3.442 seconds.