Jennifer Lopez khoe chân thẳng tắp tại lễ trao giải điện ảnh của MTV

Jennifer Lopez khoe chân thẳng tắp tại lễ trao giải điện ảnh của MTV

Shares


Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.