Indonesia, Malaysia và Philippines tuần tra chung trên Biển Đông

Shares

Shares

23 queries in 2.721 seconds.