Hội nghị Trung ương 2 họp, quyết định 3 chức danh còn lại của ‘tứ trụ’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.