Hoài Linh mà diễn với Chí Tài thì thôi rồi các bác ạ!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.