Hai tàu chiến Gepard 3.9 không về Việt Nam trong năm nay

Có khả năng thông tin giao tàu chiến Gepard 3.9 cho Việt Nam trong tháng 8-9/2016 chỉ là bàn giao kỹ thuật tại Nga, không phải là chuyển giao hoàn tất tại Cam Ranh.

Hai tàu chiến Gepard 3.9 không về Việt Nam trong năm nay

Shares

Shares

55 queries in 4.596 seconds.