Hải quân Mỹ để lộ thông tin cá nhân hàng trăm ngàn thủy thủ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.