Giết người cướp cửa hàng thời trang giữa ban ngày tại TP.HCM

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.