Em đã cố nhịn gần tuần rồi nhưng từ giây thứ 15 em đã không chịu được nữa Hàn Xẻng cứ thế này thì bố ai chịu cho nổi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.