Duyệt Binh Nga 70 Năm Chiến Thắng – 9/5/2015 , xem phê quá các bác ạ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.