Đừng tưởng cứ cầm đồ trên tay thì muốn hổ báo với ai cũng được nhé

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.