Đừng bao giờ thể hiện trước mặt lũ bạn thân khốn nạn vì bạn sẽ bị troll ngay không thương tiếc

Shares

Shares

45 queries in 2.989 seconds.