Dù anh chỉ là nhân viên dọn dẹp nhưng mọi người phải ngước nhìn ^^

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.