Động đất ở Nhật, sóng thần ập vào bờ biển Fukushima

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

27 queries in 1.923 seconds.