Donal Trump: Sẽ không quan hệ tốt đẹp với thủ tướng Anh quốc

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.729 seconds.