Doanh nghiệp Nhật cân nhắc lấy Việt Nam làm cơ sở để xuất khẩu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.694 seconds.