Đố các bác biết em ấy đang biểu diễn chiêu thức gì vậy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.