Điều trần tại QH Mỹ cho rằng phán quyết về Biển Đông đặt châu Á trước sự lựa chọn

0
0

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE