Điều trần tại QH Mỹ cho rằng phán quyết về Biển Đông đặt châu Á trước sự lựa chọn

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.