Điều tra viên thuế vụ Pháp bố ráp trụ sở Google tại Paris

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.852 seconds.