Điều chưa biết về trực thăng hộ tống Obama công du Việt Nam

Không phải chỉ riêng một chiếc máy bay, nằm dưới sự điều hành của lính thủy đánh bộ…là những điều ít biết về việc trực thăng Marine One hộ tống Obama ở Việt Nam.

Điều chưa biết về trực thăng hộ tống Obama công du Việt Nam

Shares

Shares

51 queries in 3.578 seconds.