Đi săn đừng bao giờ dẫn gấu theo, không săn được đâu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.