Đẹp trai, khoai to mà còn đi Ferrari nữa thì gái có nước chết…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.