Đêm hôm mấy em tây say xỉn nào ngờ gặp phải cảnh này… Cứ đứng im mà tận hưởng thôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.