Đang bắt rắn hổ mang cực độc mà nghe điện thoại, đúng là khinh thường con rắn quá mức

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.881 seconds.