Dân bay thực thụ là phải máu lửa như vậy. Học ngay mấy điều này lên bar quẩy cho máu nào

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.