Đài Loan dọa hủy hộ chiếu bị dán nhãn đổi tên logo chính thức

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.