Đã có người lên tiếng cho hành động sổ sàng của cô gái đòi làm chuyện…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.